Husorden

Tvivlsspørgsmål

Er der noget, du er i tvivl om, er du altid velkommen til at kontakte os på
tlf. 65 98 19 80 eller mail mail@boliggruppen.dk

 

Affald

Af hygiejniske årsager skal du anbringe alt husholdningsaffald i lukkede affaldsposer og anbringe dem i containeren. Husk at lukke containeren, så rotter og andre dyr ikke kan få adgang, og så du forhindrer lugtgener.

Du må ikke anbringe storskrald og haveaffald i containerne, men skal i stedet køre det på genbrugsstationen.

Afløb/toiletter

For at undgå tilstopning af vandlåse og afløbsrør bør du være varsom med, hvad du skyller ud gennem vask og toilet. Vat, bleer og lignende må ikke skylles ud i toiletkummen.

Altaner

Det er ikke tilladt at opsætte altankasse eller fastmontere læsegl uden forudgående skriftlig aftale med BoligGruppen. Du må kun anvende grill under hensyntagen til øvrige beboere og med brandsikkert underlag.

Ansvar og forsikring

Ejendommen har tegnet bygning- og brandforsikring, der alene dækker skader på bygninger og fast inventar. Vær derfor opmærksom på, at skader på dit eget indbo, uanset årsag, ikke er dækket af ejendommens forsikringer. Vi anbefaler, at du ikke placerer indbo i kælderrum direkte på betongulv, men klodser det op af hensyn til fugt og evt. optrængning af grundvand/kloakvand.

Antenner/paraboler

Det er ikke tilladt at opsætte egen udvendig antenne eller parabol uden forudgående skriftlig aftale med BoligGruppen.

Haver

De beboere, der har have, skal selv passe haven. Det indebærer at slå græs og regelmæssigt at fjerne ukrudt. Du må ikke opsætte hegn, markiser, skure og lignende uden forudgående skriftlig aftale med BoligGruppen. Du må kun anvende grill under hensyntagen til øvrige beboere og med brandsikkert underlag.

Husdyr

Det er ikke tilladt at holde hund, kat eller andre dyr. Det er heller ikke tilladt at pleje eller passe andres dyr i lejemålet.

Kælderrum

Kælderrum skal være aflåst, og eventuelle vinduer skal være lukkede. Kælderrum må ikke benyttes som opholds- eller soverum. Kælderrum skal være tydeligt mærket med brugerens navn og adresse. Du må ikke opbevare brandfarlige væsker eller effekter i kælderrummene.

Maling og tapetsering

Vil du male eller tapetsere dit lejemål, skal du kontakte BoligGruppen for at få en materialeliste.

Parkering

Parkering af personbiler og motorcykler må kun ske inden for de anviste områder. Du må ikke stille campingvogne, trailere, både og uregistrerede køretøjer på ejendommens område.

Private effekter

Du må ikke stille barnevogne, cykler m.m., så de kan være til ulempe for andre. De skal henstilles på de pladser og rum, der er indrettet til det.

Af hensyn til brandfare er det forbudt at stille effekter på trapper, repos og fællesarealer.

Rygning

Rygning er kun tilladt i dit eget lejemål samt udendørs.

Skadedyr

Observerer du skadedyr af enhver art, beder vi dig om at meddele os dette omgående.

Skade eller fejl

Du skal hurtigst muligt anmelde enhver fejl eller skade i lejemålet og dettes installationer. Er du ny lejer, skal du sende en mail til mail@boliggruppen.dk med en beskrivelse og billeder af de fejl og mangler, du har fundet i dit lejemål. Du skal sende mailen til os senest 14 dage efter overtagelsesdatoen.

Skiltning

Navneskilte, husnumre m.m. må kun opsættes efter vores anvisning.

Støj og musik

Vis hensyn til dine naboer. Vi beder dig om at undgå støjende adfærd mellem kl. 22.00 – 06.00. Støjende adfærd må ikke ske for åbne døre og vinduer. Du må kun benytte boremaskiner og andet støjende værktøj mellem kl. 07.00 – 18.00.

Udluftning

For at undgå mugdannelse og dermed ødelæggelse af træværk, tapet og maling må du sørge for en effektiv udluftning gennem vinduer og døre. Du skal helst lufte ud flere gange dagligt i blot 5 – 10 minutter ad gangen. Ved langvarig udluftning bør du lukke for radiatorerne. Det er ikke tilladt at tørre tøj indendørs i lejemålet.

Se i øvrigt dokumentet ”Undgå fugtskader”.

Vinduer og døre

Døre, der er forsynet med smæklås eller dørpumpe, skal være lukkede og må ikke holdes åbne ved anbringelse af sten eller lignende. Du skal låse alle aflåselige døre efter brug. Branddøre må aldrig blokeres. I perioder med ustabilt vejr skal du ikke holde dine vinduer åbne længere end normal udluftning vil kræve.