Tillid, udvikling, samarbejde

Regler for indflytning og fraflytning

Indflytning


I forbindelse med indflytningen afholder vi indflytningssyn, hvor du sammen med os gennemgår lejemålet og sikrer, at det ser ud, som det skal.

Vi bestiller aflæsning af forbrugsmålere eller sørger for indberetning heraf.

Lejemålet overtages nyistandsat, og hvis du mod forventning finder fejl eller mangler i dit lejemål, skal du sende en liste med disse senest 14 dage efter overtagelsesdatoen af lejemålet. Vi skal bede dig sende listen til mail@boliggruppen.dk

Huslejen SKAL tilmeldes PBS. Det kan du enten gøre selv eller få banken til det. Vi kan ikke til- og framelde din husleje på betalingsservice.

Betal huslejen til tiden, og du undgår gebyrer.

Fraflytning


Du skal være fraflyttet lejemålet senest 14 dage før ophørsdatoen. Vi indkalder dig til fraflytningssyn, hvor vi sammen gennemgår lejemålet. Ved flyttesynet skal lejemålet og depotrum være tomt og rengjort. Vi udarbejder en udflytningsrapport over de forhold, der skal udføres i lejemålet. Når lejemålet er istandsat, vil du modtage en fraflytningsopgørelse.

Du skal oplyse din nye adresse og bankkontonummer til afregning af eventuelt overskydende depositum.

Vi bestiller aflæsning af forbrugsmålere eller sørger for indberetning heraf. Det endelige varme- og vandregnskab bliver udarbejdet af Clorius/Brunata og vil blive fremsendt efter varmeårets udløb.

Efter opsigelsesperiodens udløb vil der gå ca. en måned, inden du modtager en flytteopgørelse.

Opsigelse


Du har tre måneders opsigelse til den 1. i en måned, og vi skal bede om din opsigelse skriftligt senest den sidste hverdag i måneden. Du vil efterfølgende modtage en mail eller et brev, der bekræfter opsigelsen. For erhvervslejemål, p-pladser og garager gælder opsigelsesvarslet som beskrevet i kontrakten.

Hvis du fraflytter hurtigere end tre måneder, og du ønsker det, vil vi forsøge at genudleje lejemålet hurtigere. Hvis det ikke lykkedes, skal du betale husleje i hele opsigelsesperioden.

Når du har opsagt lejemålet, går vi i gang med at finde en ny lejer. Du skal derfor være forberedt på at vise lejemålet frem for potentielle lejere.

 

ind-fra-flytning-boliggruppen