Tillid, udvikling, samarbejde

Tænketanken NEXUS

Første møde i Tænketanken NEXUS afholdes den 19. september 2017.

Som et særligt element til vores kommende IT-hus, har vi etableret en tænketank, som skal være tilknyttet IT-huset. Tænketanken skal forholde sig til udviklingen i branchen både lokalt, nationalt og internationalt samt forholde sig til udvikling og tendenser blandt målgruppen for rekruttering til husets virksomheder.

Tænketanken skal derudover specifikt bidrage med gode råd og input til et konkret ønske om, at huset skal forsynes med livestreaming fra relevante udenlandske universiteter.

Det er tænketankens formål at bringe nye ideer på banen og give gode råd om faciliteter, netværk og services i forbindelse med udvikling og efterfølgende drift af et innovativt kontorhus/klynge, som kan bidrage med stor value proposition for IT- og teknologivirksomheder.

Der vil være to årlige faciliterede møder med tænketanken.

Huset vil således løbende blive suppleret med diverse services, som udvikles i samarbejde med tænketanken.

IT-hus Odense

Læs mere her: kommissorium for tænketank – IT-klynge –