Bæredygtighed

Bæredygtighed i byggeriet

For BoligGruppen er arbejdet med bæredygtighed en helt naturlig del af hverdagen. 

Grundlæggende arbejder vi ud fra den overbevisning, at det skal give mening for hele værdikæden – både nu og på lang sigt. Klimatilpasning og innovative miljøløsninger står højt på vores agenda. Det udmønter sig i konkrete resultater med fokus på C02-reduktion, grøn energi og begrænsning af kemikalier og byggeaffald.

FNs Verdensmål nr. 11 og nr. 17 spiller en særlig rolle for os. Her kan vi især gøre en forskel.

Verdensmål 11

Gør byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige.

Hos BoligGruppen ser vi vores udviklingsprojekter i tæt sammenhæng med de byer og områder, som vores byggeri er en del af. Vi har fokus på de synergier, vi kan være med til at skabe. Vi søger at bidrage til byers vækst ved bl.a. at understøtte kommunale strategier og have fokus på byers potentiale.

Verdensmål 17

Styrk det globale partnerskab for bæredygtig udvikling og øg midlerne til at nå målene.

BoligGruppen arbejder strategisk med samarbejder på tværs af faggrupper, brancher, alder m.m. Vi bruger nye partnerskaber og samarbejder til at skabe innovation, vidensdeling og eksekvering. Vi bidrager også gerne selv den modsatte vej.

Social ansvarlighed

For BoligGruppen er bæredygtighed på det nære plan vores mangeårige støtte til lokale sports- og kulturinstitutioner. Gennem bestyrelsesarbejde og sponsorater støtter vi aktivt op om bl.a. spillestederne Bastionen i Nyborg og Posten i Odense. På sportsarenaen støtter vi eliteklubben Odense Håndbold, Odense Boldklub og Sct. Knuds Golfklub i Nyborg m.fl.

Vi er medlem af Odense Mangfoldighedscharter og af Fynsk Erhverv